Velocity

Mempercepatkan
pengurusan flit

Pengurusan flit boleh memakan masa yang banyak dengan data dan maklumat yang tersebar di seluruh pembekal luar dan jabatan dalaman yang berbeza, dan ia bergantung kepada keteraturan pemandu dalam memfailkan dan mengemukakan perbelanjaan.
Dengan alat pengurusan akaun Velocity dalam talian kami, menguruskan berbilang kad bahan api, pemandu dan kenderaan adalah mudah dengan semua maklumat disimpan di satu lokasi. Tidak perlu lagi meminta pemandu menyimpan resit dan membayar balik setiap seorang secara individu.Penjejakan Kinesis kami juga berfungsi melalui Velocity supaya semua data flit tersedia sepanjang masa.
velocity app

Watch the video

Learn more about Velocity

card management
Pengurusan Kad

Menguruskan berbilang kad bahan api

card management
Laporan

Menjalankan laporan tentang transaksi lampau untuk menganalis perbelanjaan flit dari masa ke masa

card management
Menguruskan Kumpulan Kad

Menghasilkan laporan tentang semua atau data bahan api yang tertentu, ataupun kenderaan dan pemandu tertentu untuk analisis yang mudah

card management
Hubungi Kami

Membatalkan dengan serta-merta kad bahan api yang hilang atau dicuri

card management
Aplikasi

Memantau dan menguruskan semua yang di atas secara dalam talian atau melalui aplikasi telefon pintar kami

card management
Invois

Menyemak invois dengan cepat dan mudah